Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet.

Ser du etter vår logo? Du kan laste ned vår logo og få informasjon om hvordan bruke den på vår side om deling av innhold

Dr Jeff Carroll, PhD

Sjefsredaktør

Boston, USA

Jeff Carroll

Jeff Carroll er assisterende professor ved Behavioral Neuroscience Program og Institutt for psykologi ved Western Washington University. Hans vitenskapelige interesse ligger i forståelsen av de systemiske effektene av Huntingtons sykdom, spesielt metabolske endringer som han studier ved hjelp av en muse "knock-in" modell av Huntingtons sykdom. Han har også interesse for gene silencing som tilnærminger til HS behandling, særlig knyttet til bruk av antisense oligonukleotider (ASOs). Jeffs PhD og postdok-studier har alle involverte bruk av musemodeller for å forstå grunnleggende mekanismer ved HS og preklinisk testing av terapeutiske intervensjoner i disse modellene. I løpet av sin PhD studerte han med Michael Hayden (UBC), hans postdok studier ble utført under veiledning av Marcy MacDonald (MGH, Harvard Medical School). I tillegg til å drive forskning er Jeff medlem av en HS-familien og bærer selv mutasjonen som forårsaker sykdommen.

Artikler redigert av Dr Jeff Carroll

Artikler skrevet av Dr Jeff Carroll