Dr Jeff Carroll, PhD

Sjefsredaktør

Boston, USA

Jeff Carroll

Jeff Carroll er assisterende professor ved Behavioral Neuroscience Program og Institutt for psykologi ved Western Washington University. Hans vitenskapelige interesse ligger i forståelsen av de systemiske effektene av Huntingtons sykdom, spesielt metabolske endringer som han studier ved hjelp av en muse "knock-in" modell av Huntingtons sykdom. Han har også interesse for gene silencing som tilnærminger til HS behandling, særlig knyttet til bruk av antisense oligonukleotider (ASOs). Jeffs PhD og postdok-studier har alle involverte bruk av musemodeller for å forstå grunnleggende mekanismer ved HS og preklinisk testing av terapeutiske intervensjoner i disse modellene. I løpet av sin PhD studerte han med Michael Hayden (UBC), hans postdok studier ble utført under veiledning av Marcy MacDonald (MGH, Harvard Medical School). I tillegg til å drive forskning er Jeff medlem av en HS-familien og bærer selv mutasjonen som forårsaker sykdommen.

Artikler redigert av Dr Jeff Carroll

Artikler skrevet av Dr Jeff Carroll