Finansiering

HDBuzz er finansiert av et konsortium av lokale HD organisasjoner. Våre grunnleggere er partnerne Huntington's Disease Association of England and Wales, Huntington Society of Canada og Huntington's Disease Society of America. The Griffin Foundation, en non-profit utdanningsstiftelse, er en viktig finansieringspartner.

Disse organisasjonene finansierer og støtter HDBuzz som en tjeneste til alle med interesse for HS, men har ikke tilgang til innholdet i HDBuzz på særlige vilkår, da dette er fritt tilgjengelig for alle. De har ingen redaksjonell kontroll over innholdet.

European Huntington's Disease Network - et uavhengig nettverk av forskere og fagpersoner som arbeider med HS - gir viktig ikke-økonomisk administrativ bistand og veiledning. De hjelper dessuten med oversettelsesarbeid, for å sikre at innholdet i HDBuzz er tilgjengelig for et bredest mulig publikum.

HDBuzz arbeider stadig med å sikre økonomisk støtte. Vi håper å kunne fortsette arbeidet gjennom å motta donasjoner fra andre HS-grupper, veldedige organisasjoner og andre organisasjoner og enkeltpersoner som støtter vårt arbeid. I fremtiden vil vi kanskje gjøre det mulig for enkeltpersoner å donere penger via denne nettsiden - men tilgang til innholdet på HDBuzz vil være gratis, og slik vil det alltid være.

HDBuzz mottar ikke økonomisk støtte eller annen støtte fra legemiddelfirmaer eller andre med en egeninteresse i bestemte behandlinger for HS. HDBuzz liker legemiddelfirmaer - vi håper de vil hjelpe oss med å finne en kur for HS! Men å motta penger fra organisasjoner som jobber med en bestemt type behandling vil kunne gi inntrykk av at vi er partiske i det vi skriver, og det vil vi unngå.

HDBuzz sponsorer