Spørsmål om denne siden

Hva er HDBuzz?

HDBuzz er det første nettstedet for rask spredning av forskningsnyheter av høy kvalitet om Huntingtons sykdom (HS), for det globale fellesskapet, skrevet i et lettfattelig språk av klinikere og forskere som jobber med HS. Nettstedet dekker laboratorieforskning og klinisk forskning, og har som mål å hjelpe personer med interesse for HS til å forstå siste nytt innen forskning om HS.

Alt materiale spres fra hdbuzz.net via fri syndikering til andre nettsider for HS, blogger og sosiale medier som Facebook og Twitter.

Hvem står bak HDBuzz?

HDBuzz ble grunnlagt av Dr. Ed Wild og Dr. Jeff Carroll, som er HS-forskere i henholdsvis Storbritannia og USA. Vi rekrutterte flere personer til å hjelpe - se hvem er vi. Alle de involverte er aktive i HS-fellesskapet i forskjellige funksjoner.

Er HDBuzz upartisk?

Det håper vi. Vi strekker oss langt for å være upartiske når vi skriver:

  • Vi mottar ikke økonomisk støtte fra legemiddelfirmaer eller organisasjoner med egeninteresse i en bestemt behandling eller teknologi.
  • Ingen av organisasjonene som gir økonomisk støtte har redaksjonell kontroll over innholdet i HDBuzz.
  • En tilsynskomité som består av uavhengige klinikere, forskere og lekfolk møtes regelmessig for å sikre at innholdet vårt er objektivt, vitenskapelig presist og forståelig.
  • Alle våre forfattere avgir erklæringer om eventuelle interessekonflikter, noe som vurderes hver gang den enkelte forfatter bidrar med nytt innhold
Hvor kan jeg finne ut mer om Huntingtons sykdom?

Mange land har sine egne HS-foreninger. Dette er gode steder for å finne ut mer om HS, og mange tilbyr direkte støtte til enkeltpersoner. Fra tid til annen skriver vi Ofte stilte spørsmål artikler som omhandler problemstillinger som det er stor interesse for. Hvis du har bruk for medisinske råd, så snakk med legen din.

Hvordan kan jeg lese HDBuzz på et annet språk?

Du kan endre språk ved at klikke på globusikonet i det høyre hjørnet øverst på hver side. HDBuzz er skrevet på engelsk, så det kan være artikler som er tilgjengelige på den engelskspråklige versjonen av siden, som ennå ikke er oversatt. Vi arbeider hardt for å oversette alle våre artikler til de språk som siden alt er oversatt til, og på å tilføye språk. Hvis du gjerne vil ha HDBuzz oversatt til ditt språk, kontakt ditt lands HS-forening og fortell dem at du gjerne vil kunne lese HDBuzz på ditt eget språk.

Hvem oversetter for dere?

HDBuzz oversettes av frivillige fra det verdensomspennende nettverket av HS-foreninger, European Huntington's Disease Network (EHDN) og flerspråklige HS-forskere. Vi er svært takknemmelige for deres innsats.

Kan jeg melde meg frivillig som oversetter?

Hvis du behersker flere språk og er involvert som profesjonell i klinisk HS-arbeid eller vitenskapelig forskning, vennligst kontakt oss.

Hvem finansierer HDBuzz?

Se vår sponsorside.

Hvor finner du dine artikler?

Innholdet på HDBuzz er i hovedsak basert på fagfellevurderte vitenskapelige artikler og forskning som er presentert gjennom postere eller muntlige presentasjoner på vitenskapelige konferanser. Av og til formidler vi intervjuer med fremtredende forskere, og fra tid til annen vil vi rette søkelyset mot vitenskapelige tema som er populære eller har stor interesse for HS-fellesskapet. Du er velkommen til å foreslå et emne for en artikkel ved hjelp av dialogboksen på nyhetssiden.

Vil dere publisere mitt firma sin pressemelding?

Vi vil sannsynligvis ikke publisere en pressemelding direkte, og særlig ikke hvis innholdet i den ikke har vært publisering i et fagfellevurdert forum eller tidsskrift. Vi er takknemlige for å motta slike henvendelser og for at du henleder vår oppmerksomhet på spesifikke artikler som er under utgivelse eller alt er publisert.

Kan jeg be dere om medisinske råd?

Nei, HDBuzz og nettstedets bidragsytere verken kan eller vil yte medisinsk rådgivning. Vi tilbyr innholdet vårt til fri bruk for grupper og enkeltpersoner med interesse for HS, men individuelle medisinske beslutninger bør treffes i samråd med din lege. Vennligst se våre brukervilkår.

Kan jeg be dere om vitenskapelige råd?

På grunn av mengden e-post kan vi ikke svare på individuelle vitenskapelige spørsmål. Hvis du ønsker at vi skal skrive en artikkel om noe, kan du foreslå det ved hjelp av boksen på nyhetssiden.

Har du ledige stillinger?

Selv om vi for øyeblikket ikke har noen ledige stillinger, er vi alltid glade for å bli kontaktet av entusiastiske mennesker med interesse for å formidle vitenskapelig forskning om Huntingtons sykdom til alle med interesse for HS.

Kan jeg donere penger til HDBuzz?

Vi tar for tiden ikke imot donasjoner fra enkeltpersoner, men det kan bli åpning for dette i fremtiden. Vi oppfordrer deg til heller å donere penger til en av organisasjonene som finansierer HDBuzz, og samtidig la dem få vite at du støtter vårt arbeid.

Jeg er uenig i en artikkel. Vil du endre den?

Vi forsøker hele tiden å sikre at innholdet vårt er uten feil. Hvis noe er feil, vil vi gjerne vite om det, slik at vi kan få rettet dette. Selv om vi legger stor vekt på å være upartiske, vil subjektive vurderinger være en del av tolkningen av vitenskapelige data, så ikke bli støtt eller opprørt hvis det er noe av innholdet du ikke er enig i. Vi kan ikke korrespondere med enkeltpersoner, av hensyn til volumet av e-poster.

Vitenskapelige spørsmål

Hvor kan jeg finne svar på vitenskapelige spørsmål om HS?

Vi skriver “Ofte stilte spørsmål” artikler der vi forsøker å svare på vanlige spørsmål knyttet til HD forskning.