Brukervilkår

  1. Innholdet på HDBuzz er ikke, og bør ikke brukes som en kilde til medisinske råd eller som grunnlag for å treffe individuelle medisinske, genetiske eller andre beslutninger. Du bør kontakte en kvalifisert helsefaglig person før slike beslutninger fattes. Sjefsredaktørene, bidragsyterne og andre personer og organisasjoner tilknyttet HDBuzz verken kan eller vil yte individuell medisinsk eller annen rådgivning, og slike forespørsler vil ikke bli besvart.
  2. Vi anstrenger oss for å sikre at innholdet i HDBuzz er presist, oppdatert, pålitelig og objektivt. Vi mottar svært gjerne tilbakemelding på mulige feil, og forsøker stadig å rette mangler som måtte være der. Vi tar ikke ansvar for feil, utelatelser eller unøyaktigheter, eller ufordelaktige konsekvenser som måtte oppstå ved bruk av informasjon fra HDBuzz.
  3. Lenker fra HDBuzz til andre nettsider innebærer ikke at vi går god for den aktuelle siden eller dens innhold, med mindre det fremgår noe annet.

Personvern policy

  1. Vi lagrer ikke logger med IP-adresser eller andre identifiserende opplysninger. Vi samler ikke-identifiserende informasjon om besøkende til nettstedet og gjør dette offentlig tilgjengelig på statistikksiden slik at alle kan se hvor mange vi når.
  2. Hvis du registrerer deg på våre e-postlister, vil vi kun bruke e-postadressen til å sende deg ønskede HDBuzz oppdateringer. Vi vil aldri sende deg noen annen e-post eller dele dine data med andre. Hvis du vil strykes fra vår e-postliste, vil vi fjerne e-postadressen fra systemet vårt umiddelbart.
  3. Vi vil ikke dele personopplysninger som er gitt oss over nettet på andre måter enn det som er beskrevet over.

Takksigelser

HDBuzz ble laget ved hjelp av følgende produkter og funksjoner:

  • Ruby on Rails - IT-plattformen brukt til å skape HDBuzz.
  • Freeagent - Regnskapsprogram som er stilt gratis til rådighet for HDBuzz.