Dr Tamara Maiuri

Redaktør

Hamilton, Ontario, Canada

Dr. Tamara Maiuri er post dok i Dr. Ray Truant gruppe ved McMaster University, Canada. Før han begynte å arbeide innen Huntingtons sykdom, tok Tamara sin doktorgrad ved Avdeling for medisinsk biofysikk ved The University of Toronto, hvor hun studerte cellebiologi av kreftrelaterte gener. Hennes arbeid i Truant lab fokuserer på de normale biologiske funksjonene av huntingtin proteinet i håp om å forstå hvordan de kan bli forstyrret ved arv av mutant huntingtin genet som forårsaker HD.

Artikler redigert av Dr Tamara Maiuri

Artikler skrevet av Dr Tamara Maiuri