Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet.

Ser du etter vår logo? Du kan laste ned vår logo og få informasjon om hvordan bruke den på vår side om deling av innhold

Dr Tamara Maiuri

Redaktør

Hamilton, Ontario, Canada

Dr. Tamara Maiuri er post dok i Dr. Ray Truant gruppe ved McMaster University, Canada. Før han begynte å arbeide innen Huntingtons sykdom, tok Tamara sin doktorgrad ved Avdeling for medisinsk biofysikk ved The University of Toronto, hvor hun studerte cellebiologi av kreftrelaterte gener. Hennes arbeid i Truant lab fokuserer på de normale biologiske funksjonene av huntingtin proteinet i håp om å forstå hvordan de kan bli forstyrret ved arv av mutant huntingtin genet som forårsaker HD.

Artikler redigert av Dr Tamara Maiuri

Artikler skrevet av Dr Tamara Maiuri