Dr Kurt Jensen

Skribent

Gainesville, Florida, USA

Kurt tok høyere utdannelse ved University of Virginia. Deretter jobbet han som post-dok i nevrologi ved University of Florida ved laboratoriet til Dr. Pedro Fernandez-Funez og Dr. Diego Rincon-Limas. Hans forskning fokuserte på å forstå tidlige endringer i genuttrykk i HD med bananflue-modeller. Han er nå professor II i Biologi ved Santa Fe College i Gainesville, FL.

Artikler skrevet av Dr Kurt Jensen