Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet.

Ser du etter vår logo? Du kan laste ned vår logo og få informasjon om hvordan bruke den på vår side om deling av innhold

Artikler med emnet: crispr

Et skritt framover for genredigering: CRISPR-Cas9 og HS

Et skritt framover for genredigering: CRISPR-Cas9 og HS

Leora Fox den 13. november 2017

*CRISPR-Cas9 er en eksperimentell genredigeringsteknikk som brukes for å gjøre presise endringer i DNA. For første gang har forskere brukt denne teknikken for å angripe Huntington-mutasjonen i hjernecellene hos mus. Andre forskere forbedrer CRISPR-Cas9 for å gjøre den mer effektiv, spesifikk og trygg. Den er fortsatt langt fra å kunne brukes på HS-pasienter, men bruken på mus er et spennende skritt framover.

Kan et nytt "hakeslippende" gjennombrudd hjelpe å behandle Huntingtons sykdom?

Kan et nytt "hakeslippende" gjennombrudd hjelpe å behandle Huntingtons sykdom?

Dr Jeff Carroll den 18. desember 2013

De siste dagene har man sett en strøm av nyheter om en ny teknologi kalt CRISPR, som har blitt beskrevet å ha et mulig potensiale ved behandling av Huntington sykdom. Er denne nye teknikken så heftig som den høres ut? Muligens - men, som alltid er sannheten mer komplisert enn overskriftene antyder.