Artikler med emnet: rna-oversettelse

Farefull spleising - en ny måte å tenke om det skadelige huntingtinproteinet

Farefull spleising - en ny måte å tenke om det skadelige huntingtinproteinet

Forskere oppdager en ny måte skadelige fragmenter av huntingtin-proteinet blir dannet i nerveceller.

Dr Tamara Maiuri 5. februar 2014