Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet.

Ser du etter vår logo? Du kan laste ned vår logo og få informasjon om hvordan bruke den på vår side om deling av innhold

Artikler med emnet: sykdomsforbindelser

Kartlegging av anatomien ved HS: en historie om hele hjernen

Kartlegging av anatomien ved HS: en historie om hele hjernen

Leora Fox den 12. november 2015

Selv om mange forskere er fokusert på skadene på den delen av hjernen som kalles striatum, som årsak til HS-symptomer, gir ikke det et fullstendig bilde på hvilke endringer som skjer i hjernen ved HS. En ny bok gir oss en oppsummering av hva mange hundre år med ulike forskningsteknikker har vist, og gir oss et mer komplett bilde av HS som en sykdom som påvirker hele hjernen.

Hva det 'store nevrodegenerasjons-gjennombruddet' betyr for Huntington sykdom

Hva det 'store nevrodegenerasjons-gjennombruddet' betyr for Huntington sykdom

Eric Minikel den 6. november 2013

Mange i Huntington samfunnet har lagt merke til noen rapporter som setter søkelys på en fersk studie fra University of Leicester og som BBC hevdet "kunne behandle Alzheimers, Parkinsons, Huntingtons og andre sykdommer". Den underliggende studien er en vel utført forskningsstudie av en viss betydning. Interessen fra pressen er imidlertid ute av alle proporsjoner når det kommer til viktigheten av forskningen. Hva er det denne studien faktisk viser, og hvilke konsekvenser har den for HS?

Gendeaktiverende medikamenter trygge for ALS pasienter ... fremskynder studier på Huntingtons sykdom

Gendeaktiverende medikamenter trygge for ALS pasienter ... fremskynder studier på Huntingtons sykdom

Joseph Ochaba den 17. juli 2013

Gendeaktiverende-medikamenter, som forteller cellene at de skal slutte å produsere det skadelige huntingtinproteinet, er blant de viktigste tilnærmingsmåter for å bekjempe Huntington sykdom. En studie på mennesker på motornevronsykdom som bruker ASO (antisense oligonucleotide)gendeaktiverende-medikamenter har nylig vist at medikamentene og administrasjonsmetoden er trygg, hvilket fremskynder planene for å få startet kliniske studier på disse medikamentene for HS.