Artikler med emnet: genetikk

Variasjoner i HS-genet påvirker tidspunkt for symptomstart

Variasjoner i HS-genet påvirker tidspunkt for symptomstart

Variasjon i HS-genets av og på-bryter påvirker oppstart av symptomer.

Melissa Christianson26. januar 2016

Farefull spleising - en ny måte å tenke om det skadelige huntingtinproteinet

Farefull spleising - en ny måte å tenke om det skadelige huntingtinproteinet

Forskere oppdager en ny måte skadelige fragmenter av huntingtin-proteinet blir dannet i nerveceller.

Dr Tamara Maiuri 5. februar 2014

Hvor lang er for lang? Nye tanker om "gråsonen" ved Huntington sykdom

Hvor lang er for lang? Nye tanker om "gråsonen" ved Huntington sykdom

Kan et middels antall CAG repetisjoner i Huntingtons sykdom genet forårsake forandringer i hjernen?

Professor Ed Wild18. september 2013