Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet.

Ser du etter vår logo? Du kan laste ned vår logo og få informasjon om hvordan bruke den på vår side om deling av innhold

Artikler med emnet: dyremodell

HS mus produserer en nyttig feil

HS mus produserer en nyttig feil

Dr Jeff Carroll den 5. august 2014

Alles mål i HS samfunnet er å finne effektive behandlinger for sykdommen. En nylig publikasjon beskriver en studie på en HS musemodell og viser tydelig at en foreslått terapeutisk tilnærming ikke virker. Hvorfor er vi begeistret over disse dårlige nyhetene?

Er en ny studie på et medikament til behandling av Huntington sykdom på rett spor?

Er en ny studie på et medikament til behandling av Huntington sykdom på rett spor?

Joseph Ochaba den 16. mai 2014

I en kunngjøring fra Selskapet for neurovitenskap (SfN) beskrives arbeidet med et medikament som "reduserer hjerneforandringer og motoriske funksjonsnedsettelser i forbindelse med Huntingtons sykdom", gjort av forskere ved Stanford. Medikamentet virker ved å herme etter et kjemisk stoff som virker som gjødsel for hjernen og kalles "BDNF". Det gjør en viktig jobb med å holde hjerneceller friske. Det nye medikamentet reduserte noen av HS-symptomene hos mus, men det er fortsatt langt igjen til klinisk bruk. Men nøyaktig hva ble funnet?

Proteiner som skrur av DNA ved Huntingtons sykdom: Mer enn hva man ser ved første øyekast

Proteiner som skrur av DNA ved Huntingtons sykdom: Mer enn hva man ser ved første øyekast

Melissa Christianson den 4. mars 2014

DNA er verdens lengste instruksjonsmanual. Fordi den er så lang, benytter cellene spesielle hjelpeproteiner kalt HDAC til å stenge av seksjoner i manualen som ikke brukes særlig ofte. Nå har forskere vist at ved å manipulere et spesifikt HDCA, blir HS-relaterte problemer mindre, både i celler og i forsøk med mus, men på en uventet måte.

Hva det 'store nevrodegenerasjons-gjennombruddet' betyr for Huntington sykdom

Hva det 'store nevrodegenerasjons-gjennombruddet' betyr for Huntington sykdom

Eric Minikel den 6. november 2013

Mange i Huntington samfunnet har lagt merke til noen rapporter som setter søkelys på en fersk studie fra University of Leicester og som BBC hevdet "kunne behandle Alzheimers, Parkinsons, Huntingtons og andre sykdommer". Den underliggende studien er en vel utført forskningsstudie av en viss betydning. Interessen fra pressen er imidlertid ute av alle proporsjoner når det kommer til viktigheten av forskningen. Hva er det denne studien faktisk viser, og hvilke konsekvenser har den for HS?

Kan muskelproblemer hjelpe til med å forklare bevegelser hos pasienter med Huntingtons sykdom?

Kan muskelproblemer hjelpe til med å forklare bevegelser hos pasienter med Huntingtons sykdom?

Dr Kurt Jensen den 14. september 2013

En korrekt balanse av elektrisk ladde partikler er nødvendig for at muskelceller skal reagere riktig på stimuli. En fersk rapport fra en gruppe forskere fra California State Polytechnic University konkluderer imidlertid med at avvik i denne balansen oppstår ved Huntingtons sykdom - og forårsaker således at muskelfibre hos HS-mus trekker seg lettere sammen enn det de burde.

Kan triste mus hjelpe i behandlingen av Huntington sykdom?

Kan triste mus hjelpe i behandlingen av Huntington sykdom?

Dr Jeff Carroll den 11. september 2013

Mange pasienter med Huntington sykdom lider av depresjon. Nytt arbeid på mus fra Åsa Petersen's gruppe i Lund, Sverige, antyder at en del av hjernen kalt "hypotalamaus" kan spille en rolle for dette symptomet ved HS.