Terry Jo Bichell

Skribent

Nashville, Tennessee, USA

Terry Jo Vetters Bichell er masterstudent i nevrovitenskap (doktorgradskandidat) ved The Barin Institute, Vanderbuilt University, Nashville, Tennessee, United States, under veiledning av Dr. Aaron Bowman. Hennes forskning fokuserer på enkle genmiljø interaksjoner i Huntington musemodeller. Hun ser på effekten av manganeksponering på striatum til presymptomatiske mus, for å forstå hvordan mutant huntingtin responderer på stressfaktorer i miljøet forskjellig fra naturlig huntingtin. Hun håper at hennes forskning vil føre til behandlingerså vel som biomarkører for Huntington sykdom.

Artikler skrevet av Terry Jo Bichell