Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet.

Ser du etter vår logo? Du kan laste ned vår logo og få informasjon om hvordan bruke den på vår side om deling av innhold

Terry Jo Bichell

Skribent

Nashville, Tennessee, USA

Terry Jo Vetters Bichell er masterstudent i nevrovitenskap (doktorgradskandidat) ved The Barin Institute, Vanderbuilt University, Nashville, Tennessee, United States, under veiledning av Dr. Aaron Bowman. Hennes forskning fokuserer på enkle genmiljø interaksjoner i Huntington musemodeller. Hun ser på effekten av manganeksponering på striatum til presymptomatiske mus, for å forstå hvordan mutant huntingtin responderer på stressfaktorer i miljøet forskjellig fra naturlig huntingtin. Hun håper at hennes forskning vil føre til behandlingerså vel som biomarkører for Huntington sykdom.

Artikler skrevet av Terry Jo Bichell