Melissa Christianson, PhD

Skribent

Pittsburgh, Pennsylvania, USA

Melissa er postdoktor hos Dan Tracey ved Duke University i Durham, NC, hvor hun studerer hvordan smerte blir oppfattet og signalisert i nervesystemet. Hun fikk også sin Ph.D. ved Duke under veiledning av Don Lo, som hun også samarbeidet med i studiet av en nedbrytningsmekanisme som kan være felles for flere sykdommer i sentralnervesystemet.

Artikler skrevet av Melissa Christianson