Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet.

Ser du etter vår logo? Du kan laste ned vår logo og få informasjon om hvordan bruke den på vår side om deling av innhold

Leora Fox

Skribent

New York, USA

Leora Fox er en PhD student i nevrobiologi og adferd på Columbia University, og jobber i laboratoriet til Dr. Ai Yamamoto. Hun bruker en musemodell for Huntingtons sykdom til å studere hvordan hjerneceller fjerne forekomster av mutant huntingtin protein. Hun er medlem av Neuwrite, en gruppe av forfattere og forskere som samarbeider for å formidle forskning til allmennheten på nye og nøyaktige måter.

Artikler skrevet av Leora Fox