Dr Leora Fox

Redaktør

New York, USA

Leora Fox er en PhD student i nevrobiologi og adferd på Columbia University, og jobber i laboratoriet til Dr. Ai Yamamoto. Hun bruker en musemodell for Huntingtons sykdom til å studere hvordan hjerneceller fjerne forekomster av mutant huntingtin protein. Hun er medlem av Neuwrite, en gruppe av forfattere og forskere som samarbeider for å formidle forskning til allmennheten på nye og nøyaktige måter.

Artikler redigert av Dr Leora Fox

    Artikler skrevet av Dr Leora Fox