Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet.

Ser du etter vår logo? Du kan laste ned vår logo og få informasjon om hvordan bruke den på vår side om deling av innhold

Poenggivning

HDBuzz forfattere gir hver anmeldte artikkel en poengsum.

Hver artikkel er scoret i henhold til dens relevans for HD-medlemmer. Denne poengsummen er indikert med et termometer ikon - varmere artikler er mer sannsynlig å være relevante. Relevans er dømt etter hvor nært forskningen er knyttet til å finne en sykdomshemmende behandling for HD.

Forskning som involverer celler eller dyremodeller får generelt en lavere termometer rating enn forskning på mennesker. Forskning på mulige behandlinger øker en artikkels rating også.

Poengsummene er resultat av en enkelt skribents personlige vurdering. De er ikke endelige eller presise, og er ment å være til hjelp for leserne når de skal forstå artikkelen.